dimecres, 13 de maig de 2015

LLISTATS D'ADMESOS DE 1ER ESO

Informació dels llistats d’admesos de 1r ESO de l’Institut de Vilanova del Vallès


En data 12 de maig de 2015 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va publicar els llistats d’admesos de 1r d’ESO a l’Institut de Vilanova del Vallès. Diversos alumnes de Vilanova i de Vallromanes van quedar en llista d’espera, sense plaça assignada.

Davant aquest fet, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilanova s’ha posat en contacte amb la Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La seva resposta ha estat la següent:

Aquest fet és causat perquè el sistema d’assignació automàtica de places del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va repartir només les places ofertades pel Centre, tenint en compte el ràtio estàndard per aula, que és de 30 alumnes, per un total de 4 aules per primer d’ESO.

Segons la normativa és potestat de Departament assignar més places a cada aula (el que s’anomena sobre-ràtio) però és un procés que es fa manual, un cop revisat i comprovat per inspecció i és el Departament d’Ensenyament qui fa aquesta assignació. Aquesta assignació es farà en els propers dies.

Inspecció ens reitera el compromís que cap alumne que vingui de centres adscrits a l’Institut de Vilanova del Vallès i/o que siguin dels dos municipis (Vilanova i Vallromanes) quedarà exclòs.

Per a més informació els interessats poden posar-se en contacte amb la Comissió de Garanties d’Admissió del Departament d’Ensenyament tot i que l’Ajuntament i l’Institut informaran de qualsevol novetat que rebin.